R - J. A. servis, s.r.o.

R - J. A. servis, s.r.o.


 

Vážení zákazníci,

  

od 22.04.2020 sú predajňa a servis vozidiel v našich prevádzkach v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši opäť otvorené podľa otváracích hodín.

 

V rámci ochrany zdravia je potrebné v našich prevádzkach dodržiavať nižšie uvedené pokyny:

 

  • vstup do budovy je povolený len zákazníkom s ochranným rúškom, alebo iným vhodným ochranným prostriedkom, ktorý zakrýva ústa a nos
  • súčasne môžu byť v priestore príjmu na servis vybavovaní maximálne dvaja zákazníci ( napr. zákazník na bežný servis a zároveň iným zamestnancom zákazník s poistnou udalosťou )
  • počas vybavovania je potrebné aby zákazníci dodržiavali od pultu / od stola bezpečnú vzdialenosť min. 1.0 meter
  • do odvolania neponúkame pick up servis ( odvoz / dovoz zákazníkov )
  • zákazníci po odovzdaní vozidla do servisu musia opustiť budovu ( nie je môžné čakať na vozidlo v zákazníckej zóne )
  • preferujeme bezhotovostnú platbu platobnou kartou
  • po servisnom úkone umývame len exteriér vozidla ( interiér vozidla neumývame / nevysávame / nečistíme )
  • do oddelenia predaja vstupujú zákazníci po jednom 


Za dodržiavanie vyššie uvedených pokynov vopred ďakujeme.

 

Kolektív spoločnosti R - J. A. servis, s.r.o.