OTVORENÉ SERVISNÉ STREDISKÁ A PREVÁDZKOVANIE PREDAJNÍ VOZIDIEL V ŠPECIÁLNOM REŽIME

Vážení zákazníci, v zmysle vydania usmernenia krízového štábu, si Vám dovoľujeme oznámiť, že všetky naše servisné strediská sú OTVORENÉ.
Objednajte sa prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Vstup do priestorov servisu sa riadi odporúčaním úradu verejného zdravotníctva, preto Vás prosíme, aby v záujme ochrany zdravia Vás a našich zamestnancov, ste pri vstupe do servisných priestorov mali nasadené ochranné rúška. Do servisných priestorov vstupujte po jednom, až po vyzvaní prijímacieho technika.

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2595/2020 budú všetky naše predajné strediská ZATVORENÉ.

Záujemcom o nové vozidlá sú ONLINE a TELEFONICKY k dispozícii všetci naši predajcovia.

Opel 24 hodín - získajte dotáciu
R-J.A. servis, s.r.o.

R-J.A. servis, s.r.o.


 

Vážení zákazníci,

 

 

vzhľadom na nariadenie vlády Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus) platí počnúc dňom 16.03.2020 v našich prevádzkach v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši nasledovné:

 

Oddelenia predaja nových vozidiel sú až do odvolania ZATVORENÉ.

S predajným oddelením môžete komunikovať telefonicky alebo emailom

Potrebné kontakty nájdete na našej web stránke v sekcii kontakty

 

Oddelenia servisu vozidiel sú OTVORENÉ a v rámci zachovania zdravia v nich platia nižšie uvedené obmedzenia:

 

  • do odvolania je upravená pracovná doba servisu: pondelok - piatok od 07.00 do 15.00 hod
  • vstup do budovy je povolený len zákazníkom s ochranným rúškom, alebo iným vhodným ochranným prostriedkom, ktorý zakrýva ústa a nos
  • súčasne môžu byť v priestore príjmu na servis vybavovaní maximálne dvaja zákazníci ( napr. zákazník na bežný servis a zároveň iným zamestnancom zákazník s poistnou udalosťou )
  • počas vybavovania je potrebné aby zákazníci dodržiavali od pultu / od stola bezpečnú vzdialenosť min. 1.0 meter
  • do odvolania neponúkame pick up servis ( odvoz / dovoz zákazníkov )
  • zákazníci po odovzdaní vozidla do servisu musia opustiť budovu ( nie je môžné čakať na vozidlo v zákazníckej zóne )
  • preferujeme bezhotovostnú platbu platobnou kartou
  • po servisnom úkone umývame len exteriér vozidla ( interiér vozidla neumývame / nevysávame / nečistíme )


Všetkým zákazníkom ďakujeme za dodržiavanie vyššie uvedeného.